Languages

  • English
  • 简体中文
  • ภาษาไทย
Home

Aspen Club Management Software | Services

Service+ ทำให้่นใจได้ว่าทุกข้อมูลสอบถามของลูกค้ามีการตรวจสอบและเราให้การบริการและดูแลด้วยระบบติดตามและ แก้ไขปัญหา

Helpdesk and Hotline 24/7: เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการติดขัดในการทำงานของลูกค้าเราได้จัดตั้งศูนย์บริการ 24 ชั่วโมงเพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน ทีมบริการฉุกเฉินแอสเพน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

System Audit: การตรวจสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทั้งหมดที่มีการติดตั้งใหม่นั้นมีการ ดำเนินงานและกำหนดค่าอยู่ในระดับเหมาะสมตั้งแต่ในวันแรกของการให้บริการและตลอดจนการใช้งานปรกติ บริการนี้สามารถใช้ตรวจสอบระบบได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตรวจสอบตามระเบียบของรัฐบาล นอกจากนี้เรายังให้บริการอบรมพนักงานได้ตามที่บริษัทต้องการอีกด้วย

บริการอัพเดดระบบที่จำเป็นให้กับลูกค้า กว่า 20ปี ในอุตสาหกรรมการสร้าง ซอฟต์แวร์และวางระบบการให้บริการ เราได้มีการสร้างโป รแำรมที่ครอบคลุมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการควบคู่ไปกับการลง ทะเบียนทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเรามีระบบการบริหารจัดการอย่างราบรื่น

โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือรวมถึงให้คำปรึกษาการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ ปํญหาทางเทคนิคต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรความรู้การจัดระเบียบวินัยภายในองค์กร นอกจากนี้แอสเพนมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการการวางแผนและการใช้กลยุทธ์การดำเนินงานพร้อมกับการกำกับดูแลภาพรวมทั้งก่อนใช้ งานและตลอดการดำเนินงาน

Aspenจะมีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆในกรุงเทพและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีการให้ ความรู้เกี่ยวผ่านระบบ e-learningโดยอาศัยการระบบออนไลน์ ในการให้ความรู้เรื่องโปรแกรมต่างๆทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ สะดวกสำหรับลูกค้าในอนาตคอีกด้วย